GÜMRÜK

Dış ticaret rejimi, ithalat ve ihracata konu mal ve hizmet hareketlerinin yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli denetim ve kontrolle tabi tutulması ile bedeli döviz hareketlerinin kambiyo mevzuatına uygun olarak yürütülmesine ilişkin hükümlerden oluşmaktadır.

Bir yandan, gümrük ve dış ticaret rejimizin çok boyutlu, değişken, girift ve dinamik yapısı, diğer yandan dış ticaret yapanların bu süreçten en az maliyet ve risk ile çıkabilmesi için gümrük ve dış ticaret rejimimizin karmaşık ve teknik mevzuatını bilen uzman ve müşavirlerle çalışmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Solmaz Akademi tarafından düzenlenen “Gümrük eğitimleri" dış ticaret yapan firmaların gümrük işlemlerinden kaynaklanacak mali ve cezai yükümlülüklerini bilen, risk analizi yapabilen donanımlı uzmanlar ile çalışmalarını desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca gümrük mevzuatı, tarife, kıymet, menşe, yetkilendirilmiş yükümlü gibi gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hâkim olunması gereken temel konularda katılımcılarını aydınlatmayı amaçlamaktadır. 

Mart 2017 TARİHE GÖRE FİLTRELEYİN

Geçmiş Eğitimler