Makalelerimiz

Gümrük Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor?

Bildiğiniz üzere AB Gümrük Kodu 2016 yılı içerisinde değişecektir. Türk Gümrük Kanunu da bu değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye ilişkin Bakanlıkça yeni Gümrük Kanunu Tasarısı hazırlanmış olup üzerinde çalışılmaktadır. 

PDF'i İndir Detaylı Bilgi