TAŞIMACILIK

Dış ticarete tabi malların en uygun araçlar ile malın özelliklerine uygun şartlarda taşınması firmalar açısından son derece kritik bir öneme sahiptir. Zaman ve maliyet tasarrufunu gözeten taşıma alternatiflerinin değerlendirilebilmesi ve seçimi için ilgili yönetici ve çalışanların konuya hakim olması gerekmektedir.

Solmaz Akademi tarafından düzenlenen “Taşımacılık eğitimi" firmaların ürünlerinin nakliyesinden sorumlu yönetici ve çalışanların dikkate almaları gereken hususları ön plana çıkararak, desteklemeyi hedeflemektedir.  

HAZİRAN TARİHE GÖRE FİLTRELEYİN

Geçmiş Eğitimler